Εφαρμογή και προώθηση

Των τεχνολογιών σε σημαντικούς τομείς και κλάδους,σε εταιρίες και οργανισμούς.

Συνεργασία

Με φορείς , εταιρείες και πολίτες. Με κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει.

Πολιτική & Στρατηγική

Εθνική Στρατηγική και οδικός χάρτης εφαρμογής.

Πως λειτουργεί το hub

Τεκμηρίωση/ Papers/ Studies

Για τις τεχνολογίες blockchain.

Εργασίες - Ελληνικές Μελέτες

Ενότητα υπό κατασκευή.

Knowledge, space & ομάδες εργασίας

Mπες στο slack του Hellenic blockchain Hub.