Εφαρμογή και προώθηση

Των τεχνολογιών σε σημαντικούς τομείς και κλάδους,σε εταιρίες και οργανισμούς.

Συνεργασία

Με φορείς , εταιρείες και πολίτες. Με κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει.

Πολιτική & Στρατηγική

Εθνική Στρατηγική και οδικός χάρτης εφαρμογής.

To Hellenic blockchain Hub είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο στελεχών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με ενδιαφέρον και όρεξη να προωθήσουν τη γνώση γύρω από την τεχνολογία blockchain – DLT

Υποστηρικτές / Φορείς

Πρόσφατα νέα από το HBH Medium

Πως λειτουργεί το hub

Τεκμηρίωση/ Papers/ Studies

Για τις τεχνολογίες blockchain.

Εργασίες - Ελληνικές Μελέτες

Ενότητα υπό κατασκευή.

Knowledge, space & ομάδες εργασίας

Mπες στο slack του Hellenic blockchain Hub.