Εγγραφή μελών

Αίτηση εγγραφής Φυσικού Μέλους (εδώ)

Αίτηση εγγραφής Νομικού Μέλους (εδώ)

 

 1. Κατεβάστε την αίτηση από το αντίστοιχο σύνδεσμο σε μορφή doc.
 2. Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε στο ΗΒΗ (έντυπα ή ηλεκτρονικά hello@blockchain.org.gr), υπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη του ΗΒΗ που εισηγούνται την εγγραφή.
 3. Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη εξόφληση της εισφοράς εγγραφής.
 4. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής εξοφλείται πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Ιδρυτικά μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν διεπιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων καινοτομίας, καθώς και γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του κλάδου (business domain) για την εφαρμογή των αποκεντρωμένων τεχνολογιών

Προέρχονται ή εκπροσωπούν φορείς από τους ακόλουθους κλάδους:

 • Τεχνολογία
 • Χρηματοπιστωτικός Τομέας (Τράπεζες, Fintech, Ιδρύματα Πληρωμών, κλπ)
 • Δημόσια Διοίκηση — Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αγροτικός τομέας
 • Τουρισμός
 • Ασφάλειες
 • Υγεία
 • Ενέργεια
 • Κοινωνία των πολιτών
 • Ενέργεια — Περιβάλλον — Ανανεώσιμες πηγές
 • Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα

Δ.Σ & Εξελεγκτική Επιτροπή 

Eνημέρωση για τα μέλη