Πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας

Σχεδιάζουμε μαζί τις πρώτες δράσεις του Hellenic Blockchain Hub!. Δήλωσε συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επίλεξε τρόπους υποστήριξης Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μας (ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό …