Η λειτουργία του οργανισμού έχει φυσική και ψηφιακή υπόσταση.Φυσική μέσα από τη διοργάνωση δράσεων όπως εργαστήρια καινοτομίας, ημερίδες και εκδηλώσεις και ψηφιακή μέσα από κατάλληλη συνεργατική πλατφόρμα και εργαλείων που θα λειτουργήσουν.

Ενδεικτικές δράσεις για το πρώτους έξι μήνες:

  • Διοργάνωση συνεδρίου
  • Εργαστήριο/α καινοτομίας blockchain lab για την ενημέρωση στελεχών decision makers, technology & business meetups
  • Δημιουργία πλατφόρμας ανοικτής καινοτομίας και διαβούλευσης για την ανάδειξη προτάσεων και ιδεών εφαρμογών των τεχνολογιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας
  • Δημιουργία ενημερωτικής έκδοσης — εκπαιδευτικού υλικού — οδηγού για το blochkchain και το ευρύτερο πεδίο των τεχνολογιών (π.χ smart contracts, Dapps, DAOs crypto currency κλπ)
  • Δικτύωση και Διάχυση της παρέμβασης με στόχο τη δικτύωση και την αξιοποίηση εμπειρίας από Φορείς του εξωτερικού.
  • Δημιουργία μητρώου blockchain — DLT experts

Συμμετοχή

Σχεδιάζουμε μαζί τις πρώτες δράσεις του Hellenic Blockchain Hub!. Δήλωσε συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επίλεξε τρόπους υποστήριξης Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μας (ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο, συνέδριο και open workshops, πιλοτικό blockchain του Η.Β.Η

Σχετική φόρμα εδώ